Create better lessons quicker
1) Ki ő? a) Antall József b) Boross Péter c) Pozsgay Imre 2) Melyik párt alakult meg Lakitelken 1987-ben? a) SZDSZ b) MSZP c) MDF 3) Ki ő? a) Szabad György b) Göncz Árpád c) Horn Gyula 4) Melyik napon kiáltották ki a harmadik magyar köztársaságot? a) 1990. október 23-án b) 1989. október 23-án c) 1990. augusztus 20-án 5) Melyik évben lett hazánk az EU tagja? a) 1999-ben b) 2002-ben c) 2004-ben 6) Melyik Kossuth díjas írónk szenvedett maradandó sérülést 1990 februárjában Marosvásárhelyen? a) Sütő András b) Csoóri Sándor c) Kányádi Sándor 7) Melyik párt nyerte meg az 1990-es első szabad választásokat? a) MSZP b) MDF c) FIDESZ 8) Hol készült a kép? a) Nagy Imre és társai újratemetésén b) A harmadik magyar köztársaság kikiáltásánál c) A Páneurópai pikniken 9) Hol készült a kép? a) Az utolsó szovjet katonák kivonulásánál b) A Páneurópai pikniken c) A lakitelki találkozón 10) Mikor hagyták el hazánkat az utolsó szovjet katonák? a) 1989-ben b) 1990-ben c) 1991-ben

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives