Create better lessons quicker
wietrzenie - Polega na niszczeniu skał pod wpływem zmian temperatury powietrza, wody czy organizmów., stalaktyty - Nacieki jaskiniowe w kształcie zwisających sopli, powstałe w miejscach, w których woda kapie ze stropu jaskini., stalagnaty - Kolumny powstałe z połączenia stalaktytów i stalagmitów., akumulacja - Osadzanie materiału skalnego., wodospady - Swobodny, pionowy spadek wody rzecznej, spowodowany istnieniem w korycie rzeki wyraźnego progu skalnego o wysokości od kilku do kilkuset metrów., meandry - Są to zakola rzeczne., pola firnowe - Występują na obszarach górskich, w miejscach gromadzenia się znacznej ilości śniegu., sandry - Rozległe równiny utworzone w wyniku osadzania się żwirów i piasków naniesionych przez wody topniejącego lądolodu., abrazja - Proces niszczenia brzegów przez fale morskie., pla ża - Płaski, najczęściej piaszczysty, odcinek krawędziża., klif  - Częste pionowa ściana brzegu morskiego lub jeziornego, powstaje podczas, gdy fale uderzają o brzeg z ogromną siłą podcinają jego dolną część, aż z czasem górną część brzegu się obrywa i powstaje strome urwisko., deflacja - Polega na wywiewanie materiału skalnego z częścią zbudowanych z luźnych skał., krozja - Polega na niszczeniu powierzchni skalnej przez uderzające z dużą okruchy skał. W jej wyniku powstają grzyby skalne., wydmy - Powstają na skutek gromadzenia się piasku, są to piaszczyste wzniesienia.,

Litosfera. Procesy zewnętrzne

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives