Create better lessons quicker
1) Hva er riktig? a) stjærne b) stjerne 2) Hva er riktig? a) tog b) tåg 3) Hva er riktig? a) ert b) ært 4) Hva er riktig? a) såkk b) sokk 5) Hva er riktig? a) homle b) humle 6) Hva er riktig? a) tunge b) tonge 7) Hva er riktig? a) bokse b) bukse 8) Hva er riktig? a) kånge b) konge 9) Hva er riktig? a) sopp b) såpp 10) Hva er riktig? a) boble b) båble 11) Hva er riktig? a) hjerte b) hjærte 12) Hva er riktig? a) kopp b) kåpp 13) Hva er riktig? a) skjærf b) skjerf 14) Hva er riktig? a) sverd b) sværd 15) Hva er riktig? a) håppe b) hoppe

O for Å, E for Æ

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives