Create better lessons quicker
1) Najplodnije tlo je : a) ilovača b) crvenica c) crnica d) glina 2) U sastavu tla najvažniji za njezinu plodnost je: a) kompost b) humus c) udio zraka d) veličina čestica 3) Kiselost tla provjeravamo pH vrijednošću, tlo je kiselo ako je vrijednost: a) pH 7-9 b) pH 3-5 c) pH 7 d) pH 1-14 4) Gujavice su korisni stanovnici tla. a) točno b) netočno 5) Mineralno gnojivo je: a) kompost b) stajski gnoj c) NPK, UREA 6) Za rast i brži rast biljaka povoljnija su : a) rahla tla b) zbijena tla c) pjeskovita tla 7) Koja biljka može pomoći kod prirodnog obogaćivanja tla dušikom: a) sjetva djeteline b) sjetva pšenice c) sjetva suncokreta 8) Vlažnost tla varira u dubokim slojevima tla, više nego u površinskim. a) TOČNO b) NETOČNO 9) Tlo je žućkaste boje, nije pretjerano bogato humusom: a) glina b) lapor c) ilovača 10) Koja biljak ima korijen kao spremište hranjivih tvari? a) rajčica b) peršin c) paprika d) luk 11) Koje organizme možemo ubrojiti u razlagače u tlu: a) gujavice i rovke b) gljivice i ličinke kukaca c) gljivice i bakterije d) bakterije i korijenje biljaka 12) Glinasta su tla dobro propusna za vodu. a) TOČNO b) NETOČNO 13) Kod krtica je zakržljalo osjetilo: a) sluha b) njuha c) okusa d) vida 14) Nakon što iz tla ispari voda na njezino mjesto u pore tla ulazi: a) humus b) zrak c) dušik 15) Mravi u tlu žive u zadružnim zajednicama. a) ratnici uvlače sjemenke u hodnike mravinjaka b) radnici vlače sjemenke u hodnike c) matice uvlače sjemenke u hodnike mravinjaka

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives