Create better lessons quicker
rz, ż - k__ywa dró__ka, rz, sz, sz - ch__an do ka__anki i pa__tetu, ż, rz, sz - __onaty up__ejmy __atyn, rz, sz - ot__ymany pa__port, ż, sz, rz, sz - dłu__ __a p__erwa w __kole, sz, rz, rz - mie__kanie p__ewiet__one, rz, rz, sz - wnęt__e p__ed__kola, rz, sz, rz - wyk__ywiony kwiatu__ek pod d__ewem, ż, rz - wa__ka na pok__ywie, sz, rz - pta__ek na k__ewie,

Sz - rz/ż - wstaw odpowiedni zestaw liter - odczytaj poprawnie wyrażenie

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives