Create better lessons quicker
1) Co jest stolicą Niemiec?  a) Monachium b) Berlin c) Bonn 2) Co jest stolicą Polski? a) Kilce b) Warszawa c) Kraków 3) Czy Wielka Brytania należy do Unii Europejskiej  a) Tak b) Nie 4) Gdzie jest siedziba Europejskiego Trybunau sprawiedliwości a) Wąchocku  b) Andrespolu c) Luksemburgu 5) Jaka rzeka przepływa przez Londyn? a) Bug b) Odra c) Tamiza 6) W którym mieście we Włoszech pływają gondole? a) Wenecji b) Bergana c) Rzym 7) Kraina Tysiąca Jezior  a) Karpaty b) Mazury c) Pomorze d) Bieszczady 8) Co jest stolicą Unii Europejskiej? a) Francja b) Londyn c) Bruksela 9) Co jest stolicą Norwegii?  a) Oslob b) Rzym c) Madryt

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives