Create better lessons quicker
sich anziehen - ubierać się, sich umziehen - przebierać się, sich ausziehen - rozbierać się, anhaben - mieć na sobie, angezogen sein - być ubranym, tragen - nosić, passen - pasować, anprobieren - przymierzyć, gefallen  - podobać się, aussehen - wyglądać, Das steht dir gut! - W tym ci do twarzy! , Das passt dir! - To ci pasuje!, zu lang - za długie, zu eng - za ciasne, gepunktet - w kropki, karriert - w kratkę, gestreift - w paski, zu weit - za szeroki, zu kurz - za krótki, Das gefällt mir! - To mi się podoba!,

Kleider - dodatkowe słownictwo

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives