Create better lessons quicker
1) Co oznacza pojęcie "fair play"? a) Gra do czterech punktów b) Gra bez liczenia punktów punktów c) Gra dwójkami d) Uczciwa i zgodna z zasadami gra 2) Co oznacza skrót MKOL? a) Międzynarodowy Klub Olimpijczyków b) Międzynarodowy Komitet Olimpijski c) Międzyokręgowy komitet Olimpijski d) Wszystkie odpowiedzi są błędne 3) Ile jest kół olimpijskich i co one symbolizują? a) 5 kół i kolory symbolizują kontynenty b) 6 kół i kolory symbolizują kontynenty c) 5 kół i kolory symbolizują tęczę d) 5 kół i kolory nic nie symbolizują 4) Za "Królową Sportu" uważana jest ..... a) Siatkówka b) Piłka ręczna c) Lekkoatletyka d) Piłka nożna 5) Która z niżej wymienionych konkurencji nie należy do lekkoatletyki? a) skok w dal b) skok wzwyż c) pchnięcie kulą d) skok przez kozła 6) Długość bieżni stadionu lekkoatletycznego wynosi ....? a) 300 m b) 400 m c) 600 m d) 500 m 7) Elementy: rozbieg, belka, piaskownica, kojarzą się z ..? a) skokiem w dal b) skokiem wzwyż c) rzutem piłeczką palantową d) biegiem z przeszkodami 8) Zadaniem rozgrzewki jest : a) zmęczenie organizmu b) rozciąganie mięśni c) przygotowanie organizmu do wysiłku d) zabawa 9) Do elementów gimnastycznych nie należy: a) przewrót w przód na materacu b) stanie na rękach  c) skok przez skrzynię d) bieg na dystansie 100 m 10) Za pomocą jakiego testu możesz na lekcji wychowania fizycznego sprawdzić swoją wytrzymałość? a) bieg na dystansie 100 m b) skok w dal z miejsca c) bieg na dystansie 1000m d) rzut piłeczką palantową 11) Która z pozycji to start niski ? a) b) c) d) 12) Uniesiona czerwona chorągiewka w rękach sędziego, podczas zawodów skoku w dal, oznacza? a) skok spalony - nieważny b) skok dobry zaliczony c) pozwolenie na start zawodnika d) zatrzymanie rozgrywania konkurencji 13) Odbicie w skoku w dal następuje z ... a) belki lub strefy ( zależy od wieku startujących) b) tylko z belki c) nie ma znaczenia skąd następuje odbicie d) przedniej części piaskownicy 14) Jaki przedmiot podajemy w biegach sztafetowych? a) patyk b) szarfę c) piłeczkę d) pałeczkę 15) Zawodnik uczestniczący w konkurencji skoku w dal może przekroczyć wyznaczoną linię odbicia o... ? a) 2cm b) 5cm c) jej przekroczenie powoduje, że skok jest nieważny (spalony) d) 1cm 16) Do rundy finałowej w skoku w dal podczas zawodów młodzieżowych czy szkolnych może awansować? a) 10 zawodników b) 12 zawodników c) 8 zawodników d) 7 zawodników 17) Podczas zawodów skoczek wykonuje 6 prób (3 w rundzie kwalifikacyjnej i 3 w finałowej) , która jest próbą decydującą o miejscu w konkursie? a) ostatnia próba b) tylko próba w rundzie finałowej c) próba podczas, której zawodnik uzyskuje najlepszy wynik w konkursie 18) Które zdjęcie przedstawia blok startowy? a) b) c) d) 19) Wskaż zdjęcie gdzie wykonywany jest skip A? a) b) c) d) 20) Jakie komendy muszą paść aby rozpocząć bieg 60/100/200/400? a) gotowi, na miejsca, start b) na miejsca, gotów, start c) gotów, start d) hop! 21) Jaki jest rekord świata w skoku w dal? a) 8.54 b) 8.76 c) 8.95 d) 8.65 22) Wskaż na którym zdjęciu odbywa się bieg sztafetowy (rozstawny) a) b) c) d) 23) Jak zaznaczamy w protokole LA skok nieudany? a) stawiamy znak Y b) stawiamy poziomą kreskę c) stawiamy znak X d) zostawiamy pustą rubrykę

Mistrz wiedzy o sporcie - konkurencje lekkoatletyczne

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives