Create better lessons quicker
извор - Мястото, където на земната повърхност излиза вода, устие - Мястото на вливане на река в море или езеро, Черно море - Река Дунав се влива в, Дунавската равнина - Река Искър протича през, Марица - Най-дългата река на Балканския полуостров, Искър - Най-дългата изцяло българска река, Сапарева баня - Най-горещият минерален извор в България е в, Дунав - Езерото Сребърна се намира до река, Рила - Река Искър извира от, Янтра - През Велико Търново протича река, Родопи - Река Арда протича през планината , Седемте рилски езера - Най-известните и красиви езера в България са, Поповото - Най-голямото и най-дълбокото езеро в Пирин е, езеро - Понижение на земната повърхност, запълнено с вода, язовир - Изкуствено езеро,

Водите на картата на България

by Mmin4eva

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives