Create better lessons quicker
1) JE LI MASLAČAK JESTIVA BILJKA? a) DA b) NE 2) ŠTO SE SVE MOŽE NAPRAVITI OD STOLISNIKA? a) ČAJ b) MED 3) ŠTO ČINI SJENO? a) POKOŠENE I OSUŠENE BILJKE b) ONO ŠTO LJUDI POKOSE 4) KOJE SU LJEKOVITE BILJKE? a) TRPUTAC I STOLISNIK b) MASLAČAK I KISELICA c) LIVADNA VLASULJA I STOLISNIK 5) KOJE SU JESTIVE BILJKE? a) LIVADNA VLASULJA I STOLISNIK b) KISELICA I MASLAČAK c) TRPUTC I LIVADNA VLASULJA 6) U ŽIVOTNOJ ZAJDNICI SU: a) SAMO BILJKE b) SAMO ŽIVOTNJE c) BILJKE I ŽIVOTINJE 7) ŠTO RADE GUJAVICE? a) RAHLE TLO b) SAMO SU U ZEMLJI

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives