Create better lessons quicker
1) ALEGE NUMĂRUL MAI MIC DECÂT 21 a) 24 b) 27 c) 19 2) ALEGE NUMĂRUL MAI MARE CA 27 a) 29 b) 27 c) 22 3) ALEGE NUMĂRUL EGAL CU REZULTATUL ADUNĂRII 5+5 a) 5+0 b) c) 4) ALEGE NUMĂRUL MAI MARE CA 19 a) b) 17 c) 11 5) CARE NUMĂR ESTE MAI MIC a) b) 6) CARE NUMĂR ESTE MAI MARE a) b) 7) ALEGE NUMĂRUL MAI MARE CA 9+1 a) 8 b) 9 c) 11 8) CARE NUMĂR ARE EGALITATE CU ADUNAREA 21+ 4 a) b) c) 9) ALEGE NUMĂRUL CU 1 MAI MIC DECÂT 17 a) b) c) 10) ALEGE NUMĂRUL CU 2 MAI MARE DECÂT 27 a) b) c)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives