Create better lessons quicker
Matija Korvin - ugarsko-hrvatski kralj koji je ojačao obranu protiv Osmanlija, sultan - titula koju ima vladar Osmanskog Carstva, Nikola Šubić Zrinski - branio Siget od Osmanlija, Klis  - utvrda u Dalmaciji, Ivan Zapolja - protivnik Ferdinanda I., Luj XIV. (14.) - francuski vladar, protestanti - bili su za reformaciju, Versailles - dvorac koji je Luj XIV (14.) dao sagraditi, barok - umjetnički stil 17. i 18. st., Isaac Newton - engleski znanstvenik, Johann Sebastian Bach - barokni skladatelj, Vojna krajina - sustav utvrda podignut radi obrane od Osmanlija, Osman - osnivač Osmanskog Carstva, Sulejman Veličanstveni - ime sultana za čije je vladavine Osmansko Carstvo bilo najmoćnije, David Teo Dajnović - učenik 6.d razreda, Ferdinand I. - vladar iz dinastije Habsburg, Martin Luther - započeo reformaciju, reformacija - pokret za promjene u Katoličkoj crkvi, isusovci - crkveni red nastao u doba katoličke obnove, apsolutizam - način vladanja koji je nastao u 17. st.,

Osmansko Carstvo i Europa; Reformacija i katolička. Barok

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives