1) De bestuurder wil een nieuw arbocontract sluiten met een nieuwe arbodienst. Wat is het recht van de OR? a) Instemmingsrecht b) Adviesrecht c) De OR heeft geen recht bij een arbocontract d) Enqueterecht 2) De Raad van Toezicht wil een nieuwe bestuurder benoemen. Wat is het recht van de OR op basis van welk artikel? a) Instemmingsrecht op basis van artikel 27 b) De OR heeft geen recht in relatie tot de Raad van Toezicht c) Adviesrecht op basis van artikel 30 d) Adviesrecht op basis van artikel 25 e) Informatierecht op basis van artikel 31 3) Gedurende de zittingsperiode van de OR neemt het aantal medewerkers af van 450 naar 250 medewerkers. Wat betekent dit voor de OR? a) De OR gaat van 11 naar 10 zetels b) De OR gaat van 11 naar 9 zetels c) De OR moet nieuwe verkiezingen organiseren d) De OR maakt de zittingsperiode af met 11 zetels e) De OR houdt op te bestaan 4) De bestuurder voert een app in zodat medewerkers kunnen aangeven waar ze werken: thuis of op kantoor. Heeft de OR hierbij een recht? a) Ja, instemmingsrecht op basis van artikel 27 b) Ja, overlegrecht op basis van artikel 23 c) Nee, geen recht want het valt buiten de WOR d) Ja, adviesrecht op basis van artikel 25 5) Een voedselproducerend bedrijf besluit de afdeling Brood Bakken, te sluiten. Een kwart van de 400 medewerkers gaat met ontslag. Wat is het recht van de OR?  a) Geen recht, dit is een zaak voor de vakbonden b) Instemmingsrecht want het heeft gevolgen voor het personeel c) Adviesrecht want het is een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden d) Informatierecht want het heeft belangrijke personele gevolgen 6) De OR zet in zijn reglement dat OR-kandidaten minimaal een arbeidscontract van 8 uur per week moeten hebben. Mag dit? a) Ja, op basis van artikel 32 mag de OR extra eisen stellen. b) Ja, in samenspraak met de vakbond mag de OR extra eisen stellen c) Nee, alleen als de bestuurder hier ook mee akkoord gaat. d) Nee, het reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de WOR 7) De bestuurder geeft aan dat hij als hoogst leidinggevende altijd de overlegvergadering met de OR voorzit. Klopt dit? a) Nee, de overlegvergadering mag om de beurt voorgezeten worden door de bestuurder en de voorzitter van de OR b) Nee, de overlegvergadering wordt voorgezeten door een neutrale voorzitter van buiten c) Ja, de bestuurder is immers de baas van de organisatie d) Ja, als de Raad van Toezicht dit heeft besloten 8) De OR heeft het adviesrecht over de begroting van het komende jaar. Klopt dit?  a) Nee, de OR heeft geen enkel recht met betrekking tot de begroting b) Nee, de OR heeft instemmingsrecht met betrekking tot de begroting c) Nee, de OR heeft informatierecht met betrekking tot de begroting d) ja, de OR heeft adviesrecht met betrekking tot de begroting 9) De OR gaat in beroep bij de Kantonrechter omdat de OR niet op scholing mag. Klopt dit? a) Nee, de OR kan niet tegen dit besluit in beroep b) Nee, de OR moet in beroep bij de Ondernemingskamer c) Ja, de OR kan hiertegen in beroep bij de Kantonrechter d) Ja, maar dan moet de vakbond voor de OR naar de Kantonrechter 10) Nadat hij een reorganisatie gemeld heeft bij de OR, vraagt de bestuurder om geheimhouding. Klopt de volgorde? a) Ja, het maakt niet uit wanneer de bestuurder om geheimhouding vraagt b) Ja, de bestuurder moet binnen dezelfde vergadering om geheimhouding vragen c) Nee, de bestuurder moet vooraf aangeven dat er geheimhouding geldt d) Nee, de OR hoeft zich nooit aan geheimhouding te houden

WOR Kerstquiz 2021

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?