Create better lessons quicker
Thomson - Va descobrir els electrons, partícules mol xicotetes carregades negativament. Pensava que estaven inserits en la massa del àtom carregada positivament., Democrit - Va ser el primer en utilitzar la paraula àtom que en grec vol dir indivisible., Bohr - Va proposar que els electrons es movien al voltant del nucli en capes específiques i que cada àtom tenia un nombre específic de capes amb un nivell energètic determinat, Dalton - Pensava que els àtoms no es podien crear ni destruir i que tots els àtoms d’un mateix element eren iguals entre ells i diferents dels àtoms d’altres elements., Chadwick - Va descobrir els neutrons,  partícules sense carrega negativa que es troben al nucli., Rutherford - Va descobrir els protons i el nucli. Demostrà que els àtoms tenen partícules positives en el centre i que són, en la seua major part, espai buit,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives