1) Jézus, miután húsvétkor feltámadt a sírból, megjelent a tanítványoknak. Megmutatta nekik a sebeit, és elmagyarázta nekik, hogy neki meg kellett halnia, és fel kellett támadnia, hogy így megmentse az egész világot, reményt és utat mutasson. A tanítványok álmélkodva hallgatták őt. 2) Feltámadása után még negyven napig együtt volt velük. Sokat beszélgettek, járták a vidéket, halásztak, együtt vacsoráztak, hallgatták Jézus tanítását. Sok más ember is látta őket, és nagyon elcsodálkoztak. 3) Negyven nap múlva elvitte őket Jézus Betániába, ami fél óra járásnyira volt Jeruzsálemtől, a fővárostól. Jézus megáldotta a tanítványokat és nagy feladattal bízta meg őket: mondják el Jézus történetét, ezt az örömhírt minden embernek az egész világon! Mondják el az embereknek, hogy Isten úgy szereti őket, hogy egyetlen fiát sem sajnálta odaadni értük, helyettük! 4)  Mondják el az embereknek, hogy Isten megbocsátott nekik, ezért nyugodtan új életet kezdhetnek! Jézus azt is megígérte tanítványainak, hogy ő mindig velük marad. 5) Miközben ezeket elmondta, ragyogó fényesség támadt, és Jézus eltűnt a tanítványok szeme elől. Felment a mennybe, és odaült az Atyaisten jobb oldalára. 6) Jézus elment, és a tanítványok ismét elbizonytalanodtak. De türelmesen vártak, mert Jézus azt ígérte nekik, hogy elküldi a Segítőt, akin keresztül mindig velük lesz. Már ötven nap is eltelt húsvét után, az emberek ismét ünnepeltek: az új kenyér és az aratási hálaadás ünnepe volt. Megint nagyon sok zarándok érkezett a fővárosba. 7) Ahogy a tanítványok Jeruzsálemben várakoztak, hirtelen hatalmas szélzúgás támadt, majd lángnyelvek jelentek meg a tanítványok feje fölött. A Segítő, azaz a Szentlélek, leszállt a mennyből, és körbeölelte a tanítványokat. Ez Pünkösd ünnepe. 8) A Szentlélek bátorságot adott nekik, hogy Jézusról beszéljenek az ünnepre összegyűlt tömegnek. Kimentek a házból, és beszélni kezdtek. Ekkor történt az újabb csoda: a városban lévő idegenek mind-mind a saját nyelvükön hallották a Jézusról szóló örömhírt! 9) Mindenki nagyon elcsodálkozott és ezt kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Ekkor Péter előlépett, és bátran elmesélte mindenkinek Jézus történetét. Hogy Isten megmutatta, hogy megbocsát az embereknek, és elküldte a Szentlelket, aki által Jézus örökké az emberekkel akar maradni! 10) Nagyon sokakat megrendített Péter prédikációja. Csak azon a napon 3000 ember bánta meg régi, rossz tetteit és akart új életet kezdeni. A tanítványok megkeresztelték őket, és rájuk is kiáradt a Szentlélek. 11) Így született meg a keresztény egyház. Ezért Pünkösd az egyház születésnapja. Az első keresztények házanként gyűltek össze és hallgatták a tanítványok - akiket most már apostoloknak hívtak - tanítását. Megosztották azt, amijük volt, közösen ettek és imádkoztak. 12) Az apostolok Jézus nevében csodákat tettek: gyógyítottak, és segítettek mindenkin, aki szükséget szenvedett. Naponta összegyülekeztek a templomban, és áldották Istent. Jézus igazat mondott: a Szentlélek segítségével mindig velük volt! 13) Az emberek pedig mindenütt látták, hogy a keresztények vidám, hálás és másoknak segítő emberek. Számuk napról-napra gyarapodott azokkal, akik otthagyták régi életüket, újat kezdve megkeresztelkedtek, és maguk is Jézus tanítványaivá váltak. A Szentlélek őket is körbeölelte, és sosem kellett már egyedül érezniük magukat.

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?