Create better lessons quicker
1) Koja je zadaća strojeva? a) Da tri oblika energije pretvara u dva b) Da dva oblika energije pretvara u tri c) Da četiri oblika energije pretvara u pet d) Da jedan oblik energije pretvara u drugi 2) Motori s unutarnjim izgaranjem pretvaraju energiju tekućih i plinovitih goriva u.... a) tekući rad b) električni rad c) mehanički rad d) plinoviti rad 3) Kako se zovu strojevi koji iskorištavaju energiju za obnavljanje određene radne operacije . a) Enegetski stojevi b) Radni strojevi c) Vodni strojevi d) Motori 4) Energetski strojevi pretvaraju energiju vode, vjetra itd. U prikladan oblik za pokretanje... a) Parnih strojeva b) Radnih strojeva c) Motora d) Nešto drugo 5) Na koliko vrasta dijelimo radne strojeve? a) 3 b) 20 c) 4 d) 6 6) Kada je usavršen parni stroj? a) krajem 15. stoljeća b) krajem 18. toljeća c) krajem 20. stoljeća d) krajem 16. stoljeća 7) Razvoj tehnologije omogućilo je gradnju i korištenje strojeva kojima se upravlja pomoću... a) mobitela b) knjiga c) tableta d) računala 8) U koje se dvije osnovne skupine dijele strojevi? a) Na energetske i parne b) Na parne i vodene c) Na energetske i radne d) Na radne i parne 9) Što je od ponuđenog vrsta radnog stroja? a) Vodno kolo b) Parni stroj c) Alatni d) Elektromotor 10) Što je od ponuđenog vrsta elektroničkog stroja? a) Građevinski b) Poljoprivredni c) Elektromotor d) Rudarski

6r tehnička kultura Vrste i zadaće strojeva

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives