Create better lessons quicker
A természetvédelem szerepe elsősorban az [élővilág] megóvása. Az élővilág védelme alapvetően [kétféle] úton valósulhat meg: 1) védelem alá vonnak egyes [területeket], ahol ritka, értékes élőlények fordulnak elő; 2) védetté nyilvánítanak egyes, konkrét veszélyeztetett [fajokat], amelyek minden egyedére érvényes a védelem. A védett területek [három típusát] különböztetjük meg. A [nemzeti park] nagy terület(ek)et foglal magában, amelyen az országra jellemző védendő, még nem károsított életközösségek vagy más értékek találhatók. A [tájvédelmi körzet] egy nagyobb tájrészlet jellegzetességeinek védelmére szolgál. A [természetvédelmi terület] egy konkrét természeti érték megóvására szolgál, viszonylag kis méretű..

Hiányzó szó_természetvédelem_AAnna

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives