Create better lessons quicker
1) A Föld felszínének hány százalékát borítják tengerek, óceánok? a) 2% b) 33,3% c) 71% 2) A teljes földi vízkészletnek hány százaléka olyan édesvíz, amivel gazdálkodhatunk? a) 1,216% b) 15,3% c) 24,09% 3) Magyarországon milyen minőségű a háztartásokat ellátó vezetékes víz? a) Ipari minőségű b) Ivóvíz minőségű c) Háztartási minőségű 4) Mekkora hazánkban az 1 főre jutó átlagos napi vízfogyasztás? a) 50 liter/fő/nap b) 100 liter/fő/nap c) 150 liter/fő/nap 5) Mi a víz képlete? a) H2O2 b) HO2 c) H2O 6) Melyek a desztillált víz fizikai tulajdonságai? a) Színtelen, szagtalan, íztelen b) Színtelen, szagtalan, fémes ízű c) Színtelen, klóros szagú, íztelen 7) Melyek a desztillált víz kémiai tulajdonságai? a) Poláris, jó oldószer, pH=7 b) Apoláris, jó oldószer, pH=1 c) V alakúak a molekulái, rossz oldószer, kicsi a felületi feszültsége 8) A felnőtt emberi testnek kb. hány százaléka víz? a) 25% b) 60% c) 90% 9) Mi a kommunális szennyvíz? a) Az élelmiszeripar szennyvize. b) A háztartásokban keletkező szennyvíz. c) Az iparban keletkező szennyvíz. 10) Elsősorban mit szennyeznek a csatornázatlan lakások emésztőgödrei, derítői? a) A talajvizet. b) A tavainkat. c) A folyóvizeinket. 11) Mit okozhat, ha az állóvizekben feldúsul a tápanyag (foszfor és a nitrogén)? a) Emissziót b) Eutrofizációt c) Erodálódást 12) Hogyan nevezik hazánkban a vízellátás és a szennyvíz eltávolításának, ártalmatlanításának aránytalanságát? a) Közműfejlesztés b) Közművesítés c) Közműolló 13) Melyik a szennyvíztisztítás legelső lépése? a) Kémiai szennyvíztisztítás b) Mechanikai szennyvíztisztítás (szűrés) c) Biológiai szennyvíztisztítás 14) Miért káros a műtrágyák vízbe jutása? a) Az elszaporodó moszattömeg gátolja a mélyebb rétegekben élő, vízi élőlények anyagcseréjét. b) A szennyező anyagok fokozzák a fotoszintézist. c) Az elszaporodó moszattömeg elvonja az oxigént a többi vízi élőlény elől. 15) Honnan származik a hazai vezetékes ivóvíz legnagyobb része? a) Artézi kutakból b) Talajvizekből c) Folyóvizeinkből 16) Milyen típusú szennyezést okoz az élővizekben az erőművek hűtővize? a) Nehézfém szennyezést b) Hőszennyezést c) Olajszennyezést 17) Milyen betegséget NEM okozhat a szennyvízzel keveredett ivóvíz? a) HIV fertőzést b) Kolerát c) Fertőző májgyulladást 18) Mi okozza a vízkeménységet? a) A vízben oldott állapotban lévő nehézfém ionok (pl. ólom, kadmium) okozzák. b) A víz oxónium-ion (H3O+) koncentrációja okozza. c) A vízben oldott állapotban lévő Ca2+ és Mg2+ ionok, vagyis az oldott kalcium- és magnézium sók okozzák. 19) Tartalmazhat-e Escherichia coli baktériumot az ivóvíz minőségű vezetékes ivóvíz? a) Igen, bármennyit b) Nem c) Igen, 100 db/100 ml mértékig 20) Mivel mérgezte meg a Tisza vizét 2000. január 30-án a nagybányai Aurul bányavállalat? a) Kadmiummal b) Ciánnal c) Higannyal

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives