Create better lessons quicker
1) Kojom su bojom brežuljci označeni na zemljovidu? a) Plavom bojom. b) Crvenom bojom. c) Žutom bojom. 2) Gdje prevladavaju brežuljkasti krajevi? a) U središnjem dijelu. b) U Slavoniji. c) Kod mora. 3) Koje rijeke su u brežuljkastom kraju? a) Dunav,Cetina,Zrmanja b) Drava,Sava,Mura c) Lika,Mirna,Krka 4) Koja su brežuljkasta područja? a) Banovina,dio Međimurja i Hrvatsko zagorje. b) Slavonija i Baranja 5) Koje su gospodarske dijelatnosti u brežuljkastim krajevima? a) Ribolov i ovčarstvo b) Uzgoj stoke i  brodogradnja c) Voćarstvo i vinogradarstvo 6) Kakva je klima u brežuljkastom kraju? a) Klima je sredozemna. b) Klima je umjereno topla. c) Klima je jako topla. 7) Koje šume prevladavaju u brežuljkastom kraju? a) Hrasta kitnjaka i bukve b) Bora i smreke

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives