Create better lessons quicker
Točno: Godine 1997. ime hrvatske središnje banke promijenjeno je u Hrvatska narodna banka., Prema Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci jedini i najvažniji cilj HNB-a je održavanje stabilnosti cijena., Poslovne banke možemo podijeliti na univerzalne i specijalizirane., Banke su institucije koje primaju depozite i odobravaju kredite., Štedne banke mogu izdavati garancije., Poslovne banke obavljaju poslove platnog prometa., Kreditne institucije u RH su banke, štedne banke i stambene štedionice., Primarni izvori sredstava su sredstva bankarskih klijenata na računima u banci.l , Međubankarski krediti su sekundarni izvori financiranja banke., Visinu rezervi određuje središnja banka u obliku stope rezerve likvidnosti i obvezne pričuve., Netočno: Centralna banka RH zove se Narodna banka Hrvatske., U RH sve poslovne banke su u stranom vlasništvu., Na međubankovnom tržištu banke ulažu u financijske instrumente., U poslovnoj banci fizička osoba ne može otvoriti poslovni račun., U stambenoj štedionici može se obavljati platni promet., Depozie bankarskih klijenata banka ne smije koristiti za svoje plasmane., Poslovne banke ne moraju držati sredstva obavezne pričuve kod HNB., Povećanjem obavezne pričuve povećava se količina novca u optjecaju., Središnja banka ne može odrediti visinu obvezne pričuve poslovnih banaka.,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives