Create better lessons quicker
1) "dywaniki"- do zabawy można użyć płaskich kawałków materiałów albo wypełnionych, np sianem, grochem, piaskiem, kamykami 2) "przeciąganie ciężarów"- przeciąganie przedmiotów przywiązanych do sznurka/liny, np pudła w którym znajdują się puzzle, które dziecko musi następnie ułożyć 3) "wałkowanie piłką"- rysowanie i delikatne dociskanie piłką pleców, rąk i nóg dziecka przez rodzica 4) "walki kogutów"- przepychanie się poprzez dociskanie dłoni w pozycji kucnej- proszę pamiętać o zabezpieczenia dziecka z tyłu 5) dociskanie plecami piłki opartej o ścianę w pozycji stojącej, kucej, na jednej nodze... 6) "taczki"- zabawa z rodzicem- uniesienie się na rękach, poruszanie się w różnych kierunkach- proszę pamiętać o zabezpieczenie dziecka przed upadkiem na podłogę  7) "piłkoskoczek"- skakanie obunóż z piłką włożoną pomiędzy kolanami i dociśniętą, aby nie wypadła 8) "boksowanie"- poproś rodziców o wykonanie worka z prześcieradła wypełnionego innymi tkaninami i zawieszenie go, np w drzwiach, uderzaj raz jedną raz drugą ręką, później obiema na zmianę 9) "turlanie" na miękkim podłożu- w ręku dziecko może trzymać owoc, który musi włożyć do koszyka znajdującego się w pewnej odległości

Sensokarty-propriocepcja- wykonaj ćwiczenia z pomocą rodzica

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives