Create better lessons quicker
1) BUFEM FENT DRRRRR 2) ENS NETEGEM ELS LLAVIS AMB LA LLENGUA 3) DIGUES EL NOM 4) DIGUES UNA PARAULA QUE TINGUI EL GRUP DR 5) BUFEM PAPERETS 6) FEM EL SOROLL TR TR TR TR TR

SORPRESA: QUE DIU LA CAPSA

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives