Create better lessons quicker
bett - be, dragit - dra, dolt - dölja, förlåtit - förlåta, innehållit - innehålla, kommit - komma, lett - le, ljugit - ljuga, låtit - låta, suttit - sitta, sluppit - slippa, smugit - smyga, spridit - sprida, stuckit - sticka, sålt - sälja, undvikit - undvika,

Grupp 4 B1 9 Perfekt

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives