Create better lessons quicker
1) lekarz a) piecze b) leczy c) maluje d) marzy 2) drukarz a) drukuje b) tańczy c) naucza d) mówi 3) malarz a) naucza b) fotografuje c) maluje d) leczy 4) mówca a) rysuje b) naucza c) mówi d) piecze 5) murarz a) drukuje b) kieruje c) muruje d) marzy 6) nauczyciel a) naucza b) kieruje c) maluje d) piecze 7) pracownik a) maluje b) tańczy c) pracuje d) piecze 8) rysownik a) kieruje b) nurkuje c) naucza d) rysuje 9) kierowca a) kieruje b) muruje c) fotografuje d) piecze 10) piekarz a) piecze b) pracuje c) biega d) fotografuje 11) tancerz a) tańczy b) naucza c) drukuje d) fotografuje 12) fotograf a) nurkuje b) pracuje c) maluje d) fotografuje 13) nurek a) maluje b) rysuje c) nurkuje d) biega 14) biegacz a) tańczy b) biega c) drukuje d) nurkuje 15) marzyciel a) marzy b) piecze c) mówi d) biega

Słowotwórstwo: czasownik - rzeczownik

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives