Create better lessons quicker
1) SOLLEN a) ИСКАМ b) ТРЯБВА (ЗАДЪЛЖЕН СИ) c) ТРЯБВА (НЕОБХОДИМО Е) d) МОГА (В СЪСТОЯНИЕ СЪМ) e) ХАРЕСВАМ (ОБИЧАМ) f) МОГА (ПОЗВОЛЕНО МИ Е) 2) MÜSSEN a) ИСКАМ b) ТРЯБВА (ЗАДЪЛЖЕН СИ) c) ТРЯБВА (НЕОБХОДИМО Е) d) МОГА (В СЪСТОЯНИЕ СЪМ) e) ХАРЕСВАМ (ОБИЧАМ) f) МОГА (ПОЗВОЛЕНО МИ Е) 3) MÖGEN a) ИСКАМ b) ТРЯБВА (ЗАДЪЛЖЕН СИ) c) ТРЯБВА (НЕОБХОДИМО Е) d) МОГА (В СЪСТОЯНИЕ СЪМ) e) ХАРЕСВАМ (ОБИЧАМ) f) МОГА (ПОЗВОЛЕНО МИ Е) 4) KÖNNEN a) ИСКАМ b) ТРЯБВА (ЗАДЪЛЖЕН СИ) c) ТРЯБВА (НЕОБХОДИМО Е) d) МОГА (В СЪСТОЯНИЕ СЪМ) e) ХАРЕСВАМ (ОБИЧАМ) f) МОГА (ПОЗВОЛЕНО МИ Е) 5) DÜRFEN a) ИСКАМ b) ТРЯБВА (ЗАДЪЛЖЕН СИ) c) ТРЯБВА (НЕОБХОДИМО Е) d) МОГА (В СЪСТОЯНИЕ СЪМ) e) ХАРЕСВАМ (ОБИЧАМ) f) МОГА (ПОЗВОЛЕНО МИ Е) 6) WOLLEN a) ИСКАМ b) ТРЯБВА (ЗАДЪЛЖЕН СИ) c) ТРЯБВА (НЕОБХОДИМО Е) d) МОГА (В СЪСТОЯНИЕ СЪМ) e) ХАРЕСВАМ (ОБИЧАМ) f) МОГА (ПОЗВОЛЕНО МИ Е) 7) MÖCHTEN a) ИСКАМ (БИХ ЖЕЛАЛ) b) ТРЯБВА (ЗАДЪЛЖЕН СИ) c) ТРЯБВА (НЕОБХОДИМО Е) d) ИСКАМ e) ХАРЕСВАМ (ОБИЧАМ) f) МОГАМОГА (ПОЗВОЛЕНО МИ Е)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives