Create better lessons quicker
1) Jakim znakiem interpunkcyjnym można zastąpić dwukropek w zdaniu: ,,Współczynnik dobrej woli: niski"? a) kropką b) średnikiem c) myślnikiem d) przecinkiem 2) W pierwszym fragmencie tekstu Mendozy dominuje komizm a) sytuacyjny. b) słowny. 3) Źródło wspomnianego komizmu stanowi a) sposób charakteryzowania gatunku ludzkiego. b) opis spotkania z przedstawicielem gatunku ludzkiego.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives