Create better lessons quicker
1) Si la Maria té 48 cromos i en Joan li regala 53. Quants cromos té ara la Maria? a) 101 b) 153 c) 11 2) La Núria té 25 caramels i en compra 15 més. Quants caramels té ara? a) 30 b) 35 c) 40 3) Quin és una figura plana? a) b) c) 4) Puc treure un 5 quan tiro un dau? a) Segur b) Possible c) Impossible 5) És una figura que té quatre costats: a) Quadrat b) Cercle c) Triangle 6) La Lluïsa té 26 galetes i en regala 6. Quantes galetes li queden? a) 21 b) 19 c) 20 7) Si tinc 4 monedes de 50 cèntims. Quants € tinc? a) 1,50 € b) 2 € c) 2,50 € 8) Quant és 7 x 8 ? a) 63 b) 54 c) 56 9) Quant és 40 : 2 ? a) 15 b) 10 c) 20 10) Quines rectes són paral·leles? a) b) c) 11) Com segueix la sèrie? a) b) c) 12) Quina és una circumferència? a) b) c)

Saps la resposta ? (concurs)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives