Create better lessons quicker
1) Cena kury to 10 zł. Pająka wyceniono na 40 zł, a pszczołę na 30 zł. Jaka według tych zasad wyceniania będzie cena psa? 2) Jeśli pomnożysz mnie przez inną liczbę, wynik zawsze będzie taki sam. Jaką jestem liczbą? 3) Max w pracy miał wypisać numery na tabliczki domów z ulicy Kwiatowej. Ma przygotować numery od 1 do 100. Ile razy będzie wypisywał cyfrę 8? 4) Zofia ma 5 córek, a każda z nich ma brata. Czy potrafisz obliczyć ile dzieci jest w tej rodzinie? 5) Ania ma 6 rodzeństwa. Każde z dzieci urodziło się w odstępie 2 lat. Najmłodsza jest Julia, która ma 7 lat. Ile lat ma najstarsza z rodzeństwa - Ania? 6) Jak dodając cyfry 8 i liczby składające się z samych ósemek osiągnąć wynik 1000? 7) Jaką liczbę należy wstawić w miejsce "?" 8) Cegła waży 1kg i pół cegły. Ile waży cegła?

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives