Create better lessons quicker
egyszerűsítés - A számlálót és a nevezőt ugyanazzal a számmal elosztjuk., bővítés - A számlálót és a nevezőt ugyanazzal a számmal szorozzuk., azonos nevezőjű törtek összeadása/kivonása - A számlálóban végezzük el a műveletet., különböző nevezőjű törtek összeadása/kivonása - Közös nevezőre kell hozni, utána lehet elvégezni a műveletet a számlálóban., tört szorzása egész számmal - A számlálót szorozzuk, a nevezőt leírjuk változatlanul. Ha lehet, egyszerűsítünk., tört szorzása törttel - Számlálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel. Ha lehet, egyszerűsítünk., tört osztása egész számmal - Ha a számláló osztható az egésszel, akkor elvégezzük az osztást és a nevező marad változatlan. Ha nem, akkor a nevezőt szorozzuk és a számláló marad változatlan., egész vagy tört osztása törttel - Az osztó reciprokával szorzunk.,

Műveletek közönséges törtekkel

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives