Create better lessons quicker
Muharrem - Hicri yılın ilk ayı, Vahiy - Allah'ın mesajlarını peygamberlerine bildirmesi, İhlas - Kur'an-ı Kerim'im 112. Suresi, Hayber - Müslümanların Yahudiler üzerine düzenlediği sefer , Mute - Müslümanların Rumlarla yaptığı ilk savaş, Hicaz - Mekke ile Medine'yi içine alan coğrafi bölge, Ezan - Namaza çağrı sözleri, Mescid-i Aksa - Müslümanlarin ilk kıblesi, Yesrib - Medine'nin hicretten önceki adı, Seriyye - Peygamberimizin bizzat katılmadığı savaşlar,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives