Create better lessons quicker
Taban  - Konide dairesel yüzün adıdır., Eksen - Konide tepe noktasını taban merkezine birleştirir., Ana Doğru - Konide tepe noktasını taban çevresinde bir noktaya birleştirir., Yükseklik - Eksenin bir başka adıdır., Tepe Noktası - Koninin köşesine verilen addır., Taban Yarıçapı - Koni tabanına ait bir elemandır., Yanal Alan - Konide taban hariç diğer yüzeydir.,

8_MAT_Dik koninin temel ve yardımcı elemanlarını bulalım.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives