Create better lessons quicker
Milli Egemenlik - Halkın yönetimde söz sahibi olması., Milli Bağımsızlık - Ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda karar alması., Milli Mücadele - İşgallere karşı direniş., Amasya Genelgesi - Kurtuluş için atılan ilk adım, Erzurum Kongresi - Manda ve himaye ilk kez reddedildi., Sivas Kongresi - Ulusal cemiyetler birleştirildi., Amasya Görüşmesi - İstanbul yönetimi milli mücadeleyi tanıdı., Temsil Heyeti  - Milli mücadelenin yürütme gücü, Havza Genelgesi - Milli Mücadelenin ilk genelgesi, İrade-i Milliye - Sivas'ta çıkarılan gazete, Hakimiyet-i Milliye - Ankara'da çıkarılan gazete, TBMM - 23 Nisan 1920'de açılarak halk egemenliği sağlandı.,

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives