"Ahol a kincsed, ott a szíved is." (Mt 6,21), "Mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de élete kárba megy." (Mt 16, 25), "Reményt és jövőt adok nektek" (Jer 29,11), "Áldalak téged Atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek."(MT 11,25), "Nézd, az ajtóban állok és kopogok, aki meghallja szavan és ajtót nyit, bemegyek hozzá." (Jel 3,20), "Ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra szegezzük tekintetünket. A látható ugyanis ideig tartó, a láthatatlan viszont örök." (2Kor 4,18), "Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért." (Jn 15,12), "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek." (Mk 16,15), "Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek." (Jer 1,5a).

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?