Create better lessons quicker
1) Melyek a munkaköri alkalmassági vizsgálat fajtái? a) Előzetes b) Időszakos c) Záró d) Soron kívüli e) Véletlenszerű f) Esedékes 2) Igaz-e az állítás? Az a dolgozó, aki nem vesz részt az alkalmassági vizsgálaton vagy alkalmatlan minősítést kapott, az nem foglalkoztatható. a) Igaz b) Hamis 3) Ki végzi az alkalmassági vizsgálatokat? a) HÁZIORVOS b) FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS c) MINDKETTŐ 4) Alkalmassági vizsgálatok milyen célra nem alkalmazhatók? a) elmeállapot véleményezésére b) munkaképességi fok megállapítására c) rokkantsági fok megállapítására 5) Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot mikor kell végezni? a) Szakképző intézménybe jelentkezőknek beiskolázás előtt b) Szakképző intézménybe jelentkezőknek beiskolázás után c) Szakképző intézménybe járóknak minden év elején 6) A munkaköri alkalmassági vizsgálat eredménye meddig érvényes? a) Munkaviszony megszűnéséig b) Megszűnést követően 6 hónapig c) Megszűnést követően 6 hónapig de csak akkor ha ismételten abban a munkakörben dolgozik 7) Mit jelent az OMMF rövidítés? a) Országos Munkáltatók Munkaügyi Felügyelete b) Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 8) Ki kezdeményezheti a soronkívüli alkalmassági vizsgálatot? a) Foglalkozás-egészségügyi orvos b) Háziorvos, kezelőorvos c) OMMF d) Munkáltató e) Munkavállaló

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives