Create better lessons quicker
1) Jelöld az égés feltételeit! a) éghető anyag b) oxigén c) megfelelő hőmérséklet d) szikra e) papír 2) Tűz bejelentésekor mit kell mondani? a) tűz pontos helye b) mi ég, mi történt c) mi van veszélyben -emberélet van-e veszélyben d) jelzést adó neve címe telefonszáma e) jelzést adó anyja neve 3) Mikor kell tűzvédelmi oktatáson részt venni? a) tűzvédelmi oktatáson való részvétel kötelező b) tűzvédelmi oktatáson csak akkor kell részt venni ha a munkámmal végeztem c) csak munkába álláskor kell részt venni rajta 4) A tűzoltó készülék mikor nem üzembiztos? a) ha a nyomás jelző mutatója nem a zöld mezőben ál b) ha a készülék 20 évesnél idősebb c) ha bármilyen tartozéka sérült vagy hiányzik d) ha látható fizikai sérülés nyomai vannak rajta e) ha nincs a helyére téve 5) ABC porral oltót hogyan kell működtetni? a) a tömlő ráirányítása után a kart kell megnyomni b) biztosítószeget ki kell húzni, tömlőt irányítani és ezután kell a kart megnyomni c) a kart kell csak megnyomni 6) Tűzoltó készülékek a bennük tárolt oltóanyag szerint lehetnek: a) vízzel oltók b) habbal oltók c) porral oltók d) szén-dioxiddal oltók e) halogénnel oltók 7) Hol tilos dohányozni? a) "A" tűzveszélyességi osztályba tartozó övezetben b) "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó övezetben c) "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó övezetben d) "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó övezetben e) "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó övezetben f) mindenütt szabad ahol nincs tiltótábla 8) Mikor kell készíteni tűzvédelmi szabályzatot? a) 5 főnél nagyobb létszámot foglalkoztató gazdálkodó szervezetél kell készíteni b) 50 főnél több személy befogadására alkalmas intézményben kell készíteni c) 100 főnél több személy befogadására alkalmas intézményben kell készíteni 9) Mit tartalmaz a tűzriadó terv? a) riasztás rendjét b) épület kiürítésének módját c) helyszínrajzot d) tűz esetén elvégzendő feladatokat e) veszélyforrásokat f) felelős személyeket 10) Mik a tűzvédelmi szabályzat kötelező részei? a) tűzvédelmi feladatokat ellátó személy kötelességei b) munkavállalók tűzjelzéssel kapcsolatos feladatai c) alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének feltételei d) munkaadó és munkavállaló tűzvédelmi feladatai e) műszaki mentéssel kapcsolatos teendők

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives