درسته: معادل گیمیفیکیشن بازیوارسازی است., گیمیفیکیشن برای تغییر رفتار است, به میخکوب شدن توی بازی میگیم غرقگی, گیمیفیکیشن توی توسعه محصول کاربرد داره, اسم من کامران حاتمیه:), من یه تیم دارم به اسم آقای گیمیفیکیشن به خودم همچین چیزی نمیگم, غلطه: گیمیفیکیشن یعنی بازیسازی, گیمیفیکیشن در بازاریابی کاربرد نداره, زندگی واقعی فیدبک آنی داره همیشه, گیمیفیکیشن توی زندگی شخصی کاربرد نداره, اسم کتاب من طراحی بازیه, به فریمورک اصلی گیمیفیکشن میگن تتراتلیس,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?