דרכו של פטריק לבית הספר עברה דרך ____. בזמן שצעד ראה מזווית העין משהו ירוק ____ בתעלה, משהו שנראה כמו שק. חלפו כמה רגעים עד שהבין שבׂשק יש משהו חי המנסה ____ מתוכו. פטריק לא ____ פעמיים, השליך את הילקוט וזינק ____. החלק הקשה ביותר היה לצאת מהתעלה. בגדיו של פֶטריק היו ____ ונצמדו לגופו, והׂשק איים להחליק מידיו. הוא ____ את עצמו למעלה במאמץ אדיר, הצליח להעלות רגל אחת על הגדה, ולבסוף מצא את עצמו בחוץ. התיר פֶטריק את הקשרים בׂשק ופתח אותו, בפנים היו ____ כלבלבים. ____ אפשרויות עמדו לפניו, לקחת את ____ אליו הביתה ולהשאיר אותם בחדר, או ללכת ____ לבית הספר ולקחת את הכלבלבים אִתו. כך לפחות גברת בְַּריטְוֶל תהיה חייבת ____ לסיפור שלו. בסופו של דבר מר בּוטְס, האיש ממשמרות הבטיחות, הוא ____ במקומו מה לעשות. מר בּוטְס התכופף לראות והתלהב מהכלבלבים, לאחר מכן ____ על פטריק ואמר לו שצריך להביא אותו לבית הספר מהר ככל האפשר. מר בּוטְס עצר ליד דלת האולם. כולם פנו לכיוונם ____ בהם עיניים. דממה מוחלטת ____ בזמן ששניהם חצו את האולם בדרך אליה. כל צעד שעשה פֶטריק השמיע צליל ____ ורם יותר מקודמו. פֶטריק מעולם לא שמע דממה ____ כמו הדממה שהׂשתררה באולם, ואז נשמע קול יללות הכלבלבים עד מהרה נשמעו ברחבי האולם צחוק ומחיאות כפיים. פֶטריק ____ שם, ספג את כל מחיאות הכפיים ושמח , אפילו גברת בְַּריטְוֶל ____ כפיים זו הפעם הראשונה בחיים שהיא ____ לקראתו.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?