1) luck a) mówić b) okno c) ptaki d) szczęście 2) birds a) wszędzie b) wesoło c) szczęście d) ptaki 3) window a) denerwujący b) zwycięstwo c) budzić się d) okno 4) everywhere a) wszędzie b) budzić się c) szczęście d) na zewnątrz 5) merry a) budzić się b) wesoły c) szczęście d) mówić 6) to wake up a) szczęście b) wesoły c) wszędzie d) budzić się 7) outside a) mówić b) okno c) na zewnątrz d) wesoły 8) to speak a) wszędzie b) wesoło c) mówić d) szczęście 9) victory a) budzić się b) zwycięstwo c) wesoło d) denerwujący 10) annoying a) denerwujący b) wesoło c) wszędzie d) szczęście 11) happily a) mówić b) zwycięstwo c) budzić się d) wesoło

Wolf's Bad Day - Chapter 24 quiz

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?