1) Opera je? a) složeni instrumentalni koncert b) složena glazba u kojoj glavnu ulogu imaju glumci c) rock koncert d) scensko djelo u kojem likovi iznose radnju pjevajući e) složeno umjetničko djelo koje spaja pet umjetnosti f) složeno umjetničko djelo u kojem glumci samo govore 2) Koje umjetnosti povezuje? a) glazbenu b) književnost c) likovnu d) plesnu e) govornu  f) glumu 3) Tko stvara operu? a) kostimograf b) koreograf c) libretist d) skladatelj e) inspicijent f) redatelj 4) Što je libreto? a) pjevanje u operi b) plesanje u operi c) gluma u operi d) glazba u operi e) tekst opere f) radnici u operi 5) Kako se naziva osoba koja piše libreto? a) liberalist b) libretist c) libero d) libretanija e) litva f) libre 6) Tko izvodi operu? a) koreograf b) solisti pjevači c) plesači d) zbor e) simfonijski orkestar f) dirigent 7) 3 slavna tenora? a) Placido Domingo b) Mija Dimšić c) Luciano Pavarotti d) Britney Spears e) Jose Careras f) Mia Negovetić 8) Označi operne brojeve /dijelove a) scenograf b) libretist c) arija d) recitativ e) septet f) plesni broj 9) Tko postavlja operu na scenu? a) dirigent b) scenograf c) koreograf d) kostimograf e) skladatelj f) redatelj 10) Što radi iscipijent u operi? a) Naređuje građevinskim radnicima da naprave pozornicu b) Koordinira poslove na pozornici, a nevidljiv je publici c) Izrađuje kostime d) Nadgleda tko je na redu za nastup na pozornici e) Izrađuje kulise za pozornicu f) Šapću tekst glumcima 11) Koliko opera ima činova? a) 1-3 b) 2-5 c) 2-7 d) 3-5 e) 4-8 f) 5-7 12) Vokalno- instrumentalni brojevi/dijelovi opere su: a) arija b) uvertira c) kvartet d) intermezzo e) zborski f) recitativ 13) U kojim se gradovima nalaze operne kuće u Hrvatskoj? a) Varaždin b) Rijeka c) Zagreb d) Virovitica e) Osijek f) Split

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?