1) luck a) ptaki b) mówić c) szczęście d) na zewnątrz 2) birds a) wszędzie b) ptaki c) szczęście d) na zewnątrz 3) window a) mówić b) okno c) budzić się d) wesoły 4) everywhere a) wesoły b) denerwujący c) zwycięstwo d) wszędzie 5) merry a) ptaki b) wesoły c) bez d) szczęście 6) to wake up a) wesoło b) budzić się c) wszędzie d) okno 7) outside a) na zewnątrz b) wesoło c) wesoły d) bez 8) to speak a) bez b) wesoło c) wesoły d) mówić 9) victory a) okno b) denerwujący c) na zewnątrz d) zwycięstwo 10) without a) wesoły b) mówić c) zwycięstwo d) bez 11) annoying a) wesoły b) bez c) denerwujący d) okno 12) happily a) wesoło b) zwycięstwo c) budzić się d) mówić 13) Wolf :-) a) Nice! b) :( 14) Wolf :-) a) Nice! b) :( 15) Wolf :-) a) Nice! b) :( 16) Wolf :-) a) Nice! b) :( 17) Wolf :-) a) Nice! b) :(

Wolf's Bad Day Chapter 24 - FIND ALL THE WOLVES (5)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?