1) towards a) wina b) cichy c) guma d) w kierunku 2) gum a) kopać b) znośny c) w kierunku d) guma 3) quiet, silent a) mięta b) dodawać c) mieć do czynienia z d) cichy 4) to kick a) kopać b) mieć do czynienia z c) w kierunku d) nie do zniesienia 5) to complain a) mieć do czynienia z b) narzekać c) w kierunku d) wina 6) to deal with a) w kierunku b) narzekać c) kopać d) mieć do czynienia z 7) unbearable a) wina b) cichy c) nie do zniesienia d) narzekać 8) fault a) kopać b) znośny c) wina d) w kierunku 9) to add a) mieć do czynienia z b) dodawać c) znośny d) mięta 10) mint a) mięta b) znośny c) kopać d) w kierunku 11) bearable a) wina b) dodawać c) mieć do czynienia z d) znośny

Wolf's Bad Day Chapter 8 plane

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?