1) impatient a) przewrócić się b) niespokojny c) niecierpliwy d) grupa wilków 2) trip over a) rozumieć b) przewrócić się c) niecierpliwy d) grupa wilków 3) break a) niespokojny b) złamać c) długi d) głód 4) understand a) głód b) wyrzucić c) trwać d) rozumieć 5) hunger a) przewrócić się b) głód c) spokojnie d) niecierpliwy 6) long a) sam, samotnie b) długi c) rozumieć d) złamać 7) pack a) grupa wilków b) sam, samotnie c) głód d) spokojnie 8) anxious a) spokojnie b) sam, samotnie c) głód d) niespokojny 9) to last a) złamać b) wyrzucić c) grupa wilków d) trwać 10) calmly a) głód b) niespokojny c) trwać d) spokojnie 11) to banish a) głód b) spokojnie c) wyrzucić d) złamać 12) on my own a) sam, samotnie b) trwać c) długi d) niespokojny

Wolf's Bad Day Chapter 12

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?