1) biscuit a) wcześniej b) niezdrowy c) herbatnik d) ból 2) earlier a) stać b) wcześniej c) herbatnik d) ból 3) to decide a) niezdrowy b) decydować c) staw d) ruszać się 4) to stand a) ruszać się b) potrzebować c) stawać się d) stać 5) to move a) wcześniej b) ruszać się c) wnuczka d) herbatnik 6) joint a) kieszeń b) staw c) stać d) decydować 7) pain a) ból b) kieszeń c) ruszać się d) wnuczka 8) unhealthy a) wnuczka b) kieszeń c) ruszać się d) niezdrowy 9) to become a) decydować b) potrzebować c) ból d) stawać się 10) granddaughter a) ruszać się b) niezdrowy c) stawać się d) wnuczka 11) to need a) ruszać się b) wnuczka c) potrzebować d) decydować 12) pocket a) kieszeń b) stawać się c) staw d) niezdrowy

Wolf's Bad Day Chapter 19 plane

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?