1) Ki tiltakozott az Ipoly határfolyóvá nyilvánítása ellen? a) Teleki Pál b) Apponyi Albert c) Horthy Miklós 2) Mikor kötötték meg a trianoni békét? a) 1920.06.04. b) 1920.07.04. c) 1920.08.04. 3) A békeszerződés hányadik szakasza rendelkezett Nógrád megye északi határáról? a) 25. b) 26. c) 27. 4) Ki vezette a határmegállapító bizottságot 1921-ben? a) Clemenceau b) Tánczos Gábor altábornagy c) Carey ezredes 5) Miért kérték salgótarjáni üzemek a határ északra tolását? a) a nyersanyag-lelőhelyek miatt b) a kereskedelem miatt c) az állattenyésztés miatt 6) Kik támogatták Somoskő és Somoskőújfalu visszacsatolását? a) senki b) a francia és az olasz biztosok c) az angol és a japán biztosok 7) Balassagyarmat területének hányad részét veszítette el? a) több, mint 1/3-át b) kb. a felét c) kb. 2/3-át 8) Ipolytarnócon a demarkációs vonalat hány kilométeres távolságig lehetett átlépni földművelés céljából? a) 5 km b) 10 km c) 15 km 9) Mikor kapott engedélyt Hofbauer Ervin a csehszlovák területen lévő bazaltbányája kitermelésére? a) 1921-ben b) 1922-ben c) 1923-ban 10) Mikor került sor Somoskő és Somoskőújfalu hivatalos visszacsatolására? a) 1922-ben b) 1923-ban c) 1924-ben

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?