1) Kolonijalnom podjelom svijeta uglavnom su bile nezadovoljne: a) Velika Britanija i Francuska b) Francuska i Rusija c) Njemačka i Italija 2) Trojni savez činile su države: a) Italija, Francuska, Njemačka b) Njemačka, Austro-Ugarska, Italija c) Francuska, Njemačka, Rusija 3) "Bokserski ustanak" izbio je u: a) Kini b) Rusiji c) Japanu 4) Nakon Prvog balkanskog rata stvorena je nova država: a) Makedonija b) Albanija c) Bugarska 5) Drugi balkanski rat započela je: a) Srbija b) Makedonija c) Bugarska 6) Balkanski poluotok je zbog kriznih žarišta nazvan: a) "bačva baruta" b) "minsko polje" c) "mračno područje" 7) Povod Prvom svjetskom ratu bio je: a) atentat na Franju Ferdinanda b) ultimatum Austro-Ugarske Srbiji c) raspodjela kolonija 8) Atentat na Franju Ferdinanda se dogodio u: a) Londonu b) Sarajevu c) Zagrebu 9) Atentator Gavrilo Princip bio je pripadnik organizacije: a) Srednja Bosna b) Stara Bosna c) Mlada Bosna 10) Pozicijski ili rovovski rat vodio se na: a) južnom bojištu b) istočnom bojištu c) zapadnom bojištu 11) Italija je 1915. prešla na stranu Antante potpisivanjem: a) Londonskog ugovora b) Bečkog ugovora c) Rimskog ugovora 12) Tenkovi su prvi put upotrijebljeni u bitci na rijeci: a) Soči b) Sommi c) Rajni 13) Podmornički rat vodila je: a) Italija b) Rusija c) Njemačka 14) Zbog dviju revolucija iz Prvog svjetskog rata 1917. je izašla a) Austro-Ugarska b) Rusija c) Francuska 15) Prvi svjetski rat završio je kapitulacijom Njemačke: a) 11.11.1917. b) 11.12.1918. c) 11.11.1918.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?