Create better lessons quicker
influence - wpływać, wpływ, indicator - wskaźnik, mankind - ludzkość, subsidiary - filia, headquarter - siedziba główna firmy, ruthless - bezwzględny, ruthlessness - bezwzględność, dedicated - oddany, zaangażowany, dedication - oddanie, poświęcenie,

vocabulary check - 9.07.2018

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives