Kršćani se susreću u svojim ____ koje se nazivaju ____. Svaka župa ima i svoga ____ - ____ koji predvodi zajednicu vjernika u ____ i drugim aktivnostima. Svaka župa ima svoj ____ u kojemu se vjernici susreću, mole i ____ i ostale sakramente. Taj se dom naziva ____, i u njemu se okuplja ____.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?