phoebus - Nadimak Apolonov što znači svijetao,postoji i u izreci Post nuibla...., Leta - Apolonova majka, liru - Apolon je u ruci držao insturment....kao metaforu za umjetnost, muškarcima - Apolon je svojim strijelama zadavao smrt ....., Delfi - Napoznatije Apolonovo proročište, Bakho - Bog vina, Bakanalije - Razuzdane svetkovine u čast boga vina, Cerera - Božica usjeva, u grčkoj mitologiji Demetra, Dijana - Apolonova sestra, zaštitinica lova, ženama - Apolonova sestra svojim strijelama zadaje smrt..., Faun - Šumski bog koji ima kozje noge i uši, u grčkoj mitologiji Pan, Jan - Bog početka i kraja, bog s dva lica, njegov hram je imao dvoja vrata koja su uvijek bila otvorena za vrijeme, Junona - Jupiterova žena, zaštitinica braka, Junoni - Guske i paun su životinje posvećene božici....., Hrast - Jupiteru je posvećena biljka (stablo)...., Kvirin - Romul kad je postao bog dobio je naziv...., Lari - Kućni bogovi, paze na sve što se događa u kući, Mani - Kućni bogovi, duše pokojnika, Penati - Kućni bogovi, zaštitinici hrane, smočnice, vuk - Životinja koja je posvećena Marsu, Mars - Otac Romula i Rema, Merkurije - Glasnik bogova, Kaducej - Glasnički štap koji u ruci drži bog glasnik, Minerva - Atena u grčkom mitologiji, Neptun - Bog mora, Trozubac - Bog mora ga drži u svojim rukama i uzrokuje potres, Saturn - Otac Jupitera, Junone,Minerve, Neptuna, Plutona i Veste , Saturnalije - Svetkovine koje su se slavila u čast boga usjeva na kraju godine u prosincu. , Vulkan - Bog kovač,sin Jupitera i Junone, Vesta - Zaštitnica vatre, vječnog plamena na Forum Romanum,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?