1) מה קבל מי שימצה את מה שנגנב a) כסף b) תוער c) כלום d) את כל הממלכה 2) איך קרוא לישוב a) המלכים b) אין c) חיפה d) טל אביב 3) איך קרוא למלך a) אין b) לא כתוב c) משה d) נדב 4) איך הייתם קורים לספור a) המלך והגנב b) הממלכה c) האוצר

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?