αιώνας - αι., κ.λπ. - και λοιπά, κτλ. - και τα λοιπά, λ.χ. - λόγου χάρη, μ.Χ. - μετά Χριστόν, μ.μ. - μετά μεσημβρίαν/ μετά το μεσημέρι, π.μ. - προ μεσημβρίας/ πριν από το μεσημέρι, κ.ο.κ. - και ούτω καθεξής, κ.ά. - και άλλα, μ. - μέτρα, δ/νση - διεύθυνση, π.Χ. - προ Χριστού, π.χ. - παραδείγματος χάρη, χμ. ή χλμ. - χιλιόμετρα, τ.μ. - τετραγωνικά μέτρα, στρ. - στρέμματα, τηλ. - τηλέφωνο, ΒΑ - βορειοανατολικός, ΝΑ - νοτιοανατολικός, Κων/πολη - Κωνσταντινούπολη,

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?